Cena Nadace Proměny 2010 / Ostrov Santos v Sušici

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení revitalizace ostrova Santos v centru města Sušice. Soutěž byla vypsaná jako vyzvaná, jednokolová. Organizace soutěže, stejně jako finanční prostředky na vyplacení cen byly součástí nadační podpory určené Městu Sušice.

Termín konání soutěže

6. ledna – 16. dubna 2010

Ceny

1. cena (100 000 Kč) / Pavel Šimek - FLORART
2. cena (60 000 Kč) / Atelier zahradní a krajinářské architektury Z. Sendlera
3. cena (40 000 Kč) / a05
bez ocenění / ZAHRADA NAD METUJÍ, s.r.o.
bez ocenění / Karel Janda

→  výsledná realizace vítězného návrhu (dokončena 2013)

oceněné návrhy