Cena Nadace Proměny 2010 / Ostrov Santos v Sušici

1. cena / Pavel Šimek - FLORART

Autorský tým: Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph. D., Ing. Zdenka Rudolfová, Pavel Cupák, Ing. arch. Petra Handlířová, Ing. Hana Skalková

Anotace návrhu: Prostor ostrova je specifickým přírodním prostředím s výraznou kvalitou i s nebezpečím blízkosti vody, zvolený přístup je kompromisem mezi městským a přírodním charakterem místa. Střídání trávníků a bylinných podrostů, světla a stínu, korun stromů a volných ploch, jistá odloučenost a obtížnější přístupnost místa s sebou nese možnost i mírného zanedbání – únosné míry nedbalé elegance, spojení koupání s občerstvením těla i duše. Možnost obnovy „říčních lázní“ a slunečné pohody na zlatonosné řece.

< zpět