Cena Nadace Proměny 2010 / Ostrov Santos v Sušici

2. cena / Atelier Zdenka Sendlera

Autorský tým: Zdenek Sendler, Lucie Radilová, Radka Táborová, Václav Babka

Anotace návrhu: Cílem předloženého řešení je citlivou, soudobou formou navázat na sto roků staré poselství a přátelskou atmosféru tehdejšího společenského života. Cesta k tomuto cíli je založena na citlivějším principu zásahu do stávajícího charakteru ostrova. 

< zpět