Cena Nadace Proměny 2010 / Ostrov Santos v Sušici

3. cena / a05

Autorský tým: Ing. Pavlína Malíková, Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková, Petra Novotná, Ing. Aleš Steiner, Ing. Martina Vlnasová

Anotace návrhu: Libreto: Duch místa z časů první republiky, jeho největší slávy je pomalu vytracen. Ukryt pod nánosem naplavenin.
Šedivý most jako němý svědek dávných časů. Mluvícím, i když celkem tiše, staletá lípa. Plynoucí tok času. Nezastavitelný. Jako nelze zastavit vývoj ducha. Ducha člověka. Poskytnout prostor. Prostor pro rozvoj lidského těla i jeho ducha. Lidí. Plně prožívajících radost ze života. Z bytí, z krásy, z přírody. Lidí majících srdce. Tep jejích srdcí je obnovován zde. Srdce Santosu srdcem lidí. Všech sušických.

< zpět