Cena Nadace Proměny 2010 / Ostrov Santos v Sušici

porota

řádní členové poroty - závislí

  • Karel Komárek (předseda správní rady Nadace Proměny)
  • Kateřina Vaculová (členka správní rady Nadace Proměny)
  • Věra Marešová (zástupce Města Sušice)

řádní členové poroty - nezávislí 

  • Jaroslav Wertig, předseda poroty
  • Ivo Koukol
  • Kateřina Miláčková
  • Jitka Trevisan

náhradníci poroty - závislí

  • Jitka Přerovská (tajemnice správní rady Nadace Proměny)
  • Dagmar Šímová (zástupce Města Sušice)

náhradníci poroty - nezávislí

  • Štěpánka Šmídová